msgbartop
Riskkapitalbolag i Sverige
msgbarbottom
Annons:
Annons:

Riskkapitalbolag

Här kan du läsa om hur riskkapitalbolag fungerar, hur man kommer i kontakt med ett och vilka som finns i Sverige.

Vad är ett riskkapitalbolag?

Ett riskkapitalbolag förmedlar kapital till nystartade företag från privata investerare, fondbolag, banker och andra organisationer. Riskkapitalbolags funktion är att se till att företag med brist på kapital kan växa medan investerare med kapitalöverskott har en möjlighet att låta sina pengar arbeta. Riskkapitalbolag kan förmedla kapital till ett nystartat företaget i flera olika skeden och även i flera omgångar beroende på företagsets behov. Ett typ av företagsskede är när företaget är helt nybildat och behöver kapital för att förverkliga en idé. I detta skede behövs kapital för att starta en produktion, då kan företaget exempelvis behöva maskiner och likviditet för att kunna betala ut löner. Ett annat skede som företag kan samla in kapital är när det växer och behöver pengar för att kunna expandera. Antingen kan företaget skala upp sin produktion inom befintliga marknader, eller använda kapital för att söka sig till nya marknadsområden.

Även om riskkapitalbolag i första hand bistår nystartade företag med kapital kan de också bistå med kunskap och kontaktnätverk vilket kan gynna det nystartade företaget. Personer knutna till riskkapitalbolagen kan i vissa fall ta en plats i styrelsen för att bidra med sina erfarenhet och kunskap knutet till området som företaget opererar i. De kan också förmedla kontakter vilket kan öppna upp för nya affärsmöjligheter, samt vidarutveckla företagets produkter. Ett exempel på detta är när nystartade företag försöker förvärva en större kund som är väldigt selektiv i sitt urval av leverantörer, rätt person med rätt kontakter kan då påverka beslutsprocessen i det större företaget.

Ett vanligt sätt för investerare att få avkastning på sitt satsade kapital är att börsnotera företaget som det satsats pengar i. Vid en börsnotering äger investerarna aktier i bolaget vars andel avspeglar en ägarandel av en viss procent i bolaget. Storleken av denna andel är en förhandlingsfråga men faktorer som spelar in är hur stor risken uppfattades vara vid investering, samt mängden kapital som satsades.

Hur kommer man som företagare i kontakt med ett riskkapitalbolag?

Att komma i kontakt med riskkapitalbolag kan vara en svår process. För att få till ett initialt möte måste man som företagare kunna presentera en trovärdig affärsidé och styrka det med lämpliga bakgrunder hos nyckelpersoner i företaget. Ofta är det formalia att presentera en affärsplan för företaget som innehåller en strategi för hur företaget ska konkurera och bli lönsamt.

Läs vidare:
Riskkapitalbolag i Sverige
Om riskkapital

Annons: