msgbartop
Riskkapitalbolag i Sverige
msgbarbottom
Annons:
Annons:

Riskkapitalföreningen

Svenska riskkapitalföreningen även kallat Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseförening som representerar 106 riskkapitalbolag i Sverige. Svenska riskkapitalföreningen bildades år 1985 och agerar i intresse för sina medlemmar och branschen gentemot beslutsfattare och politiker. Svenska riskkapitalföreningen bedriver också verksamhet i form av utbildning till både medlemmar och entreprenörer som är intresserade av riskkapital. Föreningen verkar också som mötesplats för folk inom riskkapitalbranschen med arrangerade konferenser och nätverksträffar.

Medlemmar i riskkapitalföreningen förbinder sig att följa stadgar satta av föreningen rörande etik, IPEV-riktlinjer samt egna värderingsprinciper som tagits fram av föreningens medlemmar. De etiska reglerna behandlar hur riskkapitalbolagen i föreningen ska förhålla sig till investeringar och branschen t.ex. genom att verka för långsiktighet och att undvika ageranden som skadar branschens rykte. Riskkapitalföreningen är associerad medlem till IPEV vilket innebär att de måste följa bestämda riktlinjer från IPEV som i sin tur behandlar värderingsfrågor.

Annons: